32. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
JAVNO SAVJETOVANJE O NACRTU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA U 2018.
2. ožujka 2018.

Dana 12. travnja 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 15.30 održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Odluka o proglašenju Ante Gotovine i Mladena Markača počasnim građanima Grada Sinja,
 4. a)Prijedlog Odluke o proglašenju generala Ante Gotovine počasnim građaninom Grada Sinja,
 5. b)Prijedlog Odluke o proglašenju generala Mladena Markača počasnim građaninom Grada Sinja,
 6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja,
 7. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja,
 9. Informacija o prijenosu djelatnosti cestovnog prijevoza putnika i ugovora o radu radnika Autoprijevoz Sinj d.o.o. na novog poslodavca-PROMET Sinj d.o.o.,
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2013. godinu,
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2013. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2013. godini,
 12. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi- nerazvrstana cesta na dijelu čestice zemljišta 3623 K.O. Glavice,
 13. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za izbor članova/ica Savjeta mladih Grada Sinja javnim pozivom,
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova/ica Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga kandidata za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Sinju,
 16. Prijedlog   Rješenja o razrješenju  i  imenovanju članova Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Sinja,
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić„Bili Cvitak“ Sinj.

Cijeli zapisnik preuzmite ovdje.