STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 19.2.2021.
19. veljače 2021.
LOGO SINJ
35. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
19. veljače 2021.

Zbog trenutne i ozbiljne epidemiološke situacije u zemlji, sazivam 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja koja će se održati u četvrtak 25. veljače 2021.g. s početkom u 8:00 sati, uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte, a koje će biti moguće sve do 16:00 sati istog dana.

Zbog specifičnosti situacije, nije moguće postavljati vijećnička pitanja.

*Napomena , glasovanje se provodi na način da se dana kada je zakazana sjednica elektroničkim putem dakle, E-mailom, izjašnjavate o dnevnom redu i svakoj točki dnevnog reda glasovanjem: „Za“, „Protiv“ ili „Suzdržan“. U slučaju da na službeni E-mail tokom dana održavanja sjednice ne pristigne elektronička pošta, smatra se da vijećnik nije sudjelovao u radu sjednice.
E-mail adresa putem koje ćete se izjašnjavati je: info@sinj.hr

Posebno se ističe da se amandmani na predložene točke dnevnog reda (ukoliko su dopušteni) mogu podnositi do početka zakazane sjednice Gradskog vijeća – 25. veljače (četvrtak) do 8:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,
  3. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti i imenovanju predsjednika i članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnosti,
  4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2021.g.,
  5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Sinja,
  6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Sinja za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2021.g,
  7. Prijedlog Zaključka o poništenju i raspisivanju novog Javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika,

7.1. Forum mladih SDP-a,

7.2. “Sinjski vitezovi” – Rera

7.3. SSS Josipa Bana Jelačića

7.4. Studentski katolički centar Split

8. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2020. g.