STOŽER SDŽ
PRIOPĆENJE SCD SDŽ 5.3.2021.
5. ožujka 2021.
LOGO SINJ
36. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
5. ožujka 2021.

Zbog trenutne i ozbiljne epidemiološke situacije u zemlji, sazivam 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja koja će se održati u četvrtak 11. ožujka 2021.g. s početkom u 8:00 sati, uz izjašnjavanje putem elektroničke pošte, a koje će biti moguće sve do 16:00 sati istog dana.

Zbog specifičnosti situacije, nije moguće postavljati vijećnička pitanja.

*Napomena , glasovanje se provodi na način da se dana kada je zakazana sjednica elektroničkim putem dakle, E-mailom, izjašnjavate o dnevnom redu i svakoj točki dnevnog reda glasovanjem: „Za“, „Protiv“ ili „Suzdržan“. U slučaju da na službeni E-mail tokom dana održavanja sjednice ne pristigne elektronička pošta, smatra se da vijećnik nije sudjelovao u radu sjednice.
E-mail adresa putem koje ćete se izjašnjavati je: info@sinj.hr

Posebno se ističe da se amandmani na predložene točke dnevnog reda (ukoliko su dopušteni) mogu podnositi do početka zakazane sjednice Gradskog vijeća – 11. ožujka (četvrtak) do 8:00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća,
  3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu/donošenje novog Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09, 02/13 i 02/18) i utvrđivanju Nacrta Statuta Grada Sinja,

3.1. Statut

4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13) i utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja.

4.1. Poslovnik

POTPREDSJEDNIK:
Anđelko Bilandžić