Jednostavna nabava usluge – Izrade idejnog projekta, glavnog projekta sa geodezijom i troškovnikom za izgradnju nogostupa i biciklističke staze od hipodroma do aerodroma
10. svibnja 2018.
logo_gradSinj_naslovna
4. IZVANREDNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
12. svibnja 2018.

Na temelju članka 120. a. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj – 2/10 i 2/13), a na prijedlog jedne trećine vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sinja sazivam 4. tematsku (izvanrednu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 15. svibnja 2018. godine (utorak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacije o provedbi Otvorenog postupka javne nabave za izgradnju Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem.

Prijedlog za sazivanje

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

*Napomena: U prilogu se dostavlja prijedlog jedne trećine vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sinja za sazivanjem tematske (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja i u tom smislu dostavljeni Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacije o provedbi Otvorenog postupka javne nabave za izgradnju Interpretacijsko edukacijskog centra Sinjska alka s parkiralištem, s obrazloženjem.

Također, dostavlja se i dio dokumentacije vezan uz predmetnu javnu nabavu preuzet sa web stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i web stranice Državne komisije za javnu nabavu .

Isto tako od gradonačelnice Grada Sinja zatražena je dodatna dokumentacija iz predmetnog postupka javne nabave, po primitku koje će ista odmah biti i dostavljena vijećnicima.

S poštovanjem!

Predsjednik:
Joško Kontić, v.r.