U Sinju održan 2. Sajam poslova Splitsko dalmatinske županije
2. ožujka 2009.
Nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola i njihovim mentorima
10. lipnja 2009.

Dana  24. i 25. travnja 2009. g. u Sinju u hotelu Alkar, u organizaciji Poduzetničkog centra Sinj, održan je četvrti «Nacionalni Sajam pršuta i suhomesnatih proizvoda sa međunarodnim sudjelovanjem Sinj 2009“ pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH.

Pokrovitelji
Sajma su Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva RH, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva RH,
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i Hrvatska gospodarska komora.

Suorganizatori Sajma Splitsko dalmatinska županija i Grad Sinj.

Sponzori SG Splitska banka d.d., Erste & Steiremarkische Bank d.d. , Mills d.d., Dukat mliječna industrija d.d.
Sajam je pored promotivne i ocjenjivačke komponente imao i revijalni i edukativni karakter. U sklopu Sajma  organizirani
su sastanci udruga proizvođača pršuta, uzgajivača svinja, proizvođača
stočne hrane, kao i predstavnika trgovačkih lanaca, hotelijera i
ugostiteljskih udruga.