3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 30. rujna 2013. godine  (ponedjeljak) s početkom u  15,30 sati održana je 4. sjednica  Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 3.  Sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Zaključka o  primanju na znanje informacije o potrebi za proširenjem gradskog  dječjeg vrtića „ Bili cvitak“  na području Grada Sinja
  4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za lipanj-prosinac 2013.g.
  5. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
  6. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Sinja
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije na Gradskom hipodromu Sinj i ex. vojarni Ivaniša Nelipića u Sinju
  8. Prijedlog Rješenja o osnivanju i  imenovanju Povjerenstva za davanje suglasnosti o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili na sjećanje na osobe iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske
  9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja Gradonačelniku za  potpisivanje ugovora o prijevozu učenika i studenata u školskoj, odnosno akademskoj 2013/2014 godini.
  10. Prijedlog Zaključka o elektronskom javnom prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
  11. Prijedlog Zaključka o potrebi natkrivanja kanala oborinskih voda na državnoj cesti D-219 Sinj-Han
  12. Prijedlog za pokretanje postupka razrješenja predsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja

  Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.