STOŽER CZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 19.10.2021.
19. listopada 2021.
GRAD SINJ
4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
19. listopada 2021.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 25. listopada 2021. godine (ponedjeljak).

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 s početkom u 17:00 sati.

*Napomena: Zbog provedbe protuepidemijskih mjera 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja će se održati bez nazočnosti javnosti. Sjednica biti tonski (audio) snimana uz osigurani live stream prijenos, a također sjednici uz vijećnike mogu nazočiti predstavnici prethodno najavljenih medija.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice i 2. Izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog Odluke o 2. izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja,
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja,
 5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Sinja,
 6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine d.o.o. za 2020.g., sa revizorskim izvješćem,
 7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju društva Čistoća Cetinske krajine d.o.o. Sinj za 2020. g., sa revizorskim izvješćem,
 8. Prijedlog Odluke o imenovanju sportskog objekta – otvorenog košarkaškog igrališta kod gradskog kina u Sinju po Mladenu Paviću-Kembu,
 9. Prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti za unošenje naziva “Grad Sinj” u naziv ustanove “Veteranski centar” odnosno njene podružnice, “Veteranski centar, Podružnica Sinj”,
 10. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra- puta na dijelu čest.zem. 3614 K.O.Glavice,
 11. Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra- puta na dijelu čest.zem. 1505/3 K.O.Sinj.

Predsjednik:
Petar Župić, ing.v.r.