4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 04. studenoga 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 14,00 sati održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. Sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Sinja za razdoblje I–VI 2013. godine
  4. Prijedlog Odluke o osnivanju Trgovačkog društva “ČISTOĆA CETINSKE KRAJINE”
  d.o.o. uz prihvaćanje Nacrta društvenog ugovora trgovačkog društva “ČISTOĆA
  CETINSKE KRAJINE” d.o.o.
  5. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Informacije o postavljanju spomenika kojim bi
  se obilježila 300. Obljetnica čudesne obrane Sinja
  6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Pravilnika o
  unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj
  7. Prijedlog Odluke o odobravanju postavljanja spomen obilježja poginulom hrvatskom
  branitelju Luki Ercegu u prostoru vojarne Ivaniš Nelipić.
  8. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Sinja
  9. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na
  poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH na području Grada Sinja
  10. Izvješće o radu udruga u kulturi za 2012. godinu s financijskim izvješćima za 2012.
  godinu
  11. Izvješće o radu Gradske knjižnice s financijskim izvješćem za 2012. godinu.
  12. Informacija o radu Muzeja Cetinske krajine.

Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.