4. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana  19. rujna 2009. godine (subota) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju/pravo građenja građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac,
2. Prijedlog Uputa ponuditeljima za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
3. Prijedlog Općih i posebnih uvjeta za prodaju/davanje prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Kukuzovac Sinj,
4. Prijedlog Kriterija za vrednovanje (bodovna lista) zahtjeva za kupnju zemljišta u Gospodarskoj zoni Kukuzovac u Sinju,
5. Prijedlog Zaključka o odabiru/odbijanju najpovoljnije ponude tvrtke Asfaltna cesta d.o.o. Split, za kupnju nekretnine u Gospodarskoj zoni Kukuzovac-Sinj po javnom natječaju objavljenom 03. travnja 2009. god.,
6. Prijedlog Ugovora o načinu i uvjetima su financiranja programa kojeg za potrebe Grada realizira dječji vrtić «Čarobni pianino» Split,
7. Izvješće o radu Športskih udruga Grada Sinja za 2008. godinu,
8. Izvješće o radu KUS-a za 2008. godinu,
9. Informacija o Autoprijevozu,
10. Prijedlog Odluke o Izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kamičak d.o.o. za upravljanje parkiralištima Sinj,
11. Potvrđivanje Rješenja o izboru članova Nadzornog odbora Kamičak d.o.o. Sinj nakon izmjene Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kamičak d.o.o. za upravljanje parkiralištima –Sinj,
12. Prijedlog Rješenja o razrješenju zapovjednika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Sinja,
13. Prijedlog Rješenja o imenovanju zapovjednika i članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Sinja,
14. Prijedlog Rješenja o razrješenju zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja,
15. Prijedlog Rješenja o imenovanju zapovjednika i članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja,
16. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića «Bili cvitak» za donošenje Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada,
17. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o prijevozu učenika srednjih škola i studenata s područja Grada Sinja između Grada Sinja i Trgovačkog društva Autoprijevoz do.o. Sinj, za šk./ak. godinu 2009/2010.

Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.