5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 23. prosinca 2013. godine s početkom u 16,00 sati održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice i Tematskih sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2013. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Sinja za
2013. godinu,
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Sinja za 2013. Godinu,
6. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2014. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2014. godinu,
8. Prijedlog Odluke o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ex
vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju,
9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Grada Sinja,
10. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja,
11. Prijedlog Smjernica za organizaciju sustava zaštite i spašavanja na području Grada
Sinja.

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.