SINJ
Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Sinja i njihovih zamjenika
17. studenoga 2021.
SINJ
6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
17. studenoga 2021.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 29. studenoga 2021. godine (ponedjeljak).

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 s početkom u 17:00 sati.

*Napomena: Zbog provedbe protuepidemijskih mjera 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja će se održati bez nazočnosti javnosti. Sjednica biti tonski (audio) snimana uz osigurani live stream prijenos, a također sjednici uz vijećnike mogu nazočiti predstavnici prethodno najavljenih medija.

Također, u slučaju promjene mjesta održavanja sjednice Gradskog vijeća gradski vijećnici će biti pravodobno obaviješteni.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3.1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2021. godinu.

3.2. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2021.g.

Napomena: Zapisnik će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća, a ostali materijali za 6. sjednicu Gradskog vijeća također će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda, sve sukladno čl. 120. st. 2. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10, 02/13 i 02/21) .


Predsjednik:
Petar Župić, ing.v.r.