6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 7. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 27. studenoga  2017. godine  (ponedjeljak).
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća;
    2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
  2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2017.g

* Zapisnik i ostali  materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja  će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl.         120. st. 2.  i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13).

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r