6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 24. veljače 2014. godine s početkom u 15,30 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Rješenje o razrješenju Sandre Kovač Levantin dužnosti potpredsjednice Gradskog vijeća, zbog podnošenja ostavke,
4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2014. godinu
5. Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture na području Grada Sinja za 2014.g.
6. Program održavanje kom. Infrastrukture na području Grada Sinja za 2014.g.
7. Program javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2014. godinu
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Grada Sinja
9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za 2014.g.
11. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja
12. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
DV Bili Cvitak
13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog
suda u Splitu
14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Splitu
15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Sinja
16. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sinj
17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju revizije Plana zaštite od požara za Grad Sinj

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.