6. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana, 03. studenog 2009. godine (utorak), u u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Izvješće Mandatne komisije,
2. Prijedlog Ugovora za izvedbu projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Sinja,
3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2009. godinu,
4. Prijedlog Statuta Grada Sinja,
5. Prijedlog Izmjena i dopuna – pročišćenog teksta Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja,
6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnog odbora Zelovo,
8. Prijedlog Rješenja o razrješenju vijećnice Kristine Križanac iz radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja u koja je izabrana i imenovanju novog člana.

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.