7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 8. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 18. prosinca 2017. godine  (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća od 27.11.2017.g. i 3. Izvanredne/ tematske sjednice Gradskog vijeća od 02.12.2017.g.;
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
 2. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2018.g.;
  3. a Obrazloženje Proračuna Grada Sinja
  3. b Prijedlog Proračuna Grada Sinja

  * Zapisnici i ostali materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja  će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda sukladno čl. 120. st. 2.  i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10 i 02/13) .

  Predsjednik:
  Joško Kontić, dipl.nov., v.r.