7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 31. ožujka 2014. godine s početkom u 15.30 sati održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
  3. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpanj – prosinac 2013 g.
  4. Izvješće o izvršavanju Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2013.g,
  5. Izvješće o izvršavanju Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2013.g
  6. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Sinja
  7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora
  8. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja
  9. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja
  10. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje stručnog nadzora nad radovima asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Sinja
  11. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: dobava vertikalne i izvedba horizontalne prometne signalizacije
  12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za promet Grada Sinja
  13. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja
  14. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godinu i Plan sredstava za sufinanciranje potreba u sportu Grada Sinja za 2014. godini
  15. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga o imenovanju mrtvozornika na području Grada Sinja.

  Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.