7. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 30. studenoga 2009. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2009. godinu,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2009. godinu,
3. Prijedlog Odluke o o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
4. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama,
5. Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja za Grad Sinj (Za ulična parkirališta),
6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za radove rekonstrukcije Ramske ulice s izgradnjom potpornog zida,
7. Prijedlog Odluke o mjerilima i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Sinja,
8. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za popis birača za područje Grada Sinja,
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju ponude za kupnju poslovnog udjela kojeg IGH dd Zagreb ima u trgovačkom društvu “Gospodarskoj zoni Kukuzovac” d.o.o. Sinj,
10. Prijedlog Zaključka o odabiru/neodabiru ponuda za kupnju nekretnina u Gospodarskoj zoni Kukuzovac po javnom natječaju objavljenom 25. rujna 2009. godine,
11. Prijedlog Programa sufinanciranja premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja,
12. Prijedlog Pravilnika o ostvarivanju prava na sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Sinja,
13. Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Sinja,
14. Informacija o mogućim lokacijama Asfaltne baze na području Grada Sinja,
15. Deklaracija Gradskog vijeća Grada Sinja javna potpora Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovim obiteljima zbog progona radi tzv. topničkih dnevnika, pogotovo što se radi o događajima i braniteljima sa područja Sinja i Cetinskog kraja,
16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju vijećničke inicijative pokrenute na sjednici Gradskog vijeća Grada Sinja održanoj 03. studenoga 2009. godine za donošenje Zaključka prema svim stručnim službama Grada Sinja o sastavljanju preporuke za određivanje socijalno osjetljivih kriterija pri zapošljavanju u tvrtke u vlasništvu i suvlasništvu Grada Sinja, koje bi uputili i ostalim tvrtkama na području Grada Sinja,
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prometu na području Grada Sinja,
18. Zahtjev za razrješenjem vijećnika Miroslava Baraća kao člana radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sinja.

Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.