SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 18.12.2021.
18. prosinca 2021.
SCZ SDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 19.12.2021.
19. prosinca 2021.

Dana 24. prosinca 2021. godine gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj uputio je predsjedniku Gradskog vijeća Grada Sinja, Petru Župiću, Prijedlog za dopunu dnevnog reda 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja zakazane za dan 29.12.2021.g. (srijeda) s početkom u 17 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, sa sljedećim točkama:

  1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2022. godinu,
  2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Sinja za 2022. godinu,
  3. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2022. godinu,
  4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Sinja za 2022. godinu,
  5. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja na području Grada Sinja za 2022. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Sinja za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine,
  7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Sinja u 2021. godinu,
  8. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje na području Grada Sinja,
  9. Izvješće o radu Gospodarske zone Kukuzovac za 2020. godinu.

Prijedlog za dopunu dnevnog reda 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja uputila je i Zajednica športskih udruga Grada Sinja sa točkom-Prijedlog javnih potreba u sportu Grada Sinja za 2021.g.
Prijedlog za dopunu dnevnog reda možete preuzeti ovdje.

Materijal za predloženu točku dnevnog reda možete preuzeti ovdje.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 29. prosinca 2021. godine (srijeda).

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 s početkom u 17:00 sati.

*Napomena: Zbog provedbe protuepidemijskih mjera 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja će se održati bez nazočnosti javnosti. Sjednica biti tonski (audio) snimana uz osigurani live stream prijenos, a također sjednici uz vijećnike mogu nazočiti predstavnici prethodno najavljenih medija.

Također, u slučaju promjene mjesta održavanja sjednice Gradskog vijeća gradski vijećnici će biti pravodobno obaviješteni.

Za sjednicu predlažem slijedeći
,
DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,

2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,

3. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2022. godinu,

3.1. Obrazloženje Prijedloga Proračuna za 2022. godinu,

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sinja za 2022.g.

Napomena: Zapisnik će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća, a ostali materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća također će se dostaviti 5 dana prije zakazane sjednice Gradskog vijeća u formi prijedloga za nadopunu dnevnog reda, sve sukladno čl. 120. st. 2. i 128. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 02/10, 02/13 i 02/21) .
Također, posebno se napominje da će svi vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici Gradskog vijeća u subotu zbog samoizolacije/izolacije ili nekog drugog opravdanog razloga, biti u mogućnosti sudjelovati u radu iste putem linka koji će bit dostavljen na e-mail adresu vijećnika prije početka sjednice.

Predsjednik:
Petar Župić, ing.v.r.