8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.
10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
2. ožujka 2018.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10 i 02/13 ) sazivam 9. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 29. siječnja 2018. godine  (ponedjeljak). Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  17:00 sati. Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
  2. Pitanja i prijedlozi vijećnika;
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja mješovite – pretežito poslovne zone Trnovača – Sinj;
  4. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2018.g.;
  5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga za promjenu Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 10/09 i 02/13) i utvrđivanju Nacrta Statutarne odluke  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Sinja;
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za davanje suglasnosti o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili na sjećanje na osobe iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske;
  7. Prijedlog Odluke o načinu  pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Sinja;
  8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju namjere Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da za potrebe Centra za socijalnu skrb Sinj rekonstruira  objekt na lokaciji ex vojarni Ivaniša Nelipića  u Sinju;
  9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju namjere HAK – AUTO KLUB DALMACIJA SINJ, Put ferate 15 da za potrebe istog ustupi na privremeno korištenje objekt na lokaciji ex vojarne Ivaniša Nelipića  u Sinju;
  10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Sinja;
  11. Prijedlog Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje dijela komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Grada Sinja u dijelu: ostali radovi održavanja javnih površina, na temelju ugovora;
  12. Prijedlog   Zaključaka  o odabiru najpovoljnije ponude tvrtke „MP WIRE ROPES” d.o.o. Split, Hektorovićeva 20, za kupnju nekretnine u  GZK-Sinj  po  javnom  natječaju objavljenom 11.12. 2017. god.

Predsjednik:
Joško Kontić, dipl.nov., v.r.