8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.
10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

Dana 07. svibnja 2014. godine s početkom u 15.30 sati održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prijedlog Zaključka o zauzimanju stava po pitanju Nacrta Zakona o regionalnom razvoju
Republike Hrvatske
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prometu na području Grada Sinja;
5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu povjeravanja komunalnih djelatnosti
koje se financiraju isključivo iz Proračuna Grada Sinja, te uvjetima i mjerilima za
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih poslova na temelju
pisanog ugovora;
6. Prijedlog Odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja, Klasa:320-02/10-01/1,
Urbroj:2175/01-01-10-3, od 21.lipnja 2010.godine, i to za čestice 1961, 1965 i 1968, sve
K.O. Turjaci;
7. Prijedlog Odluke o poništenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja, Klasa:320-02/11-01/29,
Urbroj:2175/01-01-11-3, od 08.studenog 2011.godine ;
8. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Bili Cvitak za 2012./2013. pedagošku
godinu s financijskim izvješćem za 2013. Godinu,
9. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Čarobni pianino za 2012./2013. pedagošku
godinu s financijskim izvješćem za 2013 godinu;
10. Izvješće o realizaciji plana i programa rada DV Blagovijest za 2012./2013. pedagošku
godinu s financijskim izvješćem za 2013. godinu;
11. Izvješće o radu Gradske knjižnice Sinj s financijskim izvješćem za 2013. godinu.

Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete pruzeti ovdje.