8. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.
Izvanredna (tematska) sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja
2. ožujka 2018.

Dana 21. prosinca 2009. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira dječji vrtić «Čarobni pianino» Split,
2. Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
3. Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2010.-2012.,
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
5. Prijedlog Zaključka o podnošenju prijedloga za pokretanje postupka donošenja novog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Sinja,
6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Sinja i otvaranju javne rasprave,
7. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustavazaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2010. godinu,
8. Prijedlog Zaključka o osnivanju prava građenja na čestici zemljišta 177/187 Z.U. 1538, K.O.O Turjaci za potrebe izgradnje TS 110/20 (10) KV Kukuzovac.

Zapisnik sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja možete preuzeti ovdje.