GRAD SINJ
Grad Sinj prijavio projekt „Sinj-pametni grad“
10. ožujka 2022.
GRAD SINJ
9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
11. ožujka 2022.

Na temelju članka 119. i 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj 02/10, 02/13 i 02/21) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 14. ožujka 2022. godine (ponedjeljak).

Sjednica će se s održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, Dragašev prolaz 24 s početkom u 17:00 sati.

*Napomena: Zbog provedbe protuepidemijskih mjera 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja će se održati bez nazočnosti javnosti. Sjednica biti tonski (audio) snimana uz osigurani live stream prijenos, a također sjednici uz vijećnike mogu nazočiti predstavnici prethodno najavljenih medija.
Također, u slučaju promjene mjesta održavanja sjednice Gradskog vijeća gradski vijećnici će biti pravodobno obaviješteni.
Također se napominje da će svi vijećnici koji ne mogu prisustvovati sjednici Gradskog vijeća zbog izolacije/samoizolacije ili nekog drugog opravdanog razloga,biti u mogućnosti sudjelovati u radu iste putem linka koji će biti dostavljen na e-mail adresu vijećnika prije početka sjednice.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,te zapisnika sa 3. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sinja,
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
 3. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Grada Sinja za 2022.godinu,
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Sinja i Grada Svete Nedelje,
 5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Bili cvitak“ Sinj,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grad Sinja,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja privatnih i vjerskih vrtića na području Grada Sinja,
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za davanje suglasnoti o postavljanju ili uklanjanju spomenika u spomen ili na sjećanje na osobe iz javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske,
 9. Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta i premještanja nepropisno parkiranih vozila,
 10. Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesije za razdoblje od 2022. do 2024. godine, te Plana davanja koncesije na područje Grada Sinja za 2022.godinu,
 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju srestava za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih sa liste grupe birača Gradskog vijeća Sinja za razdoblje od siječnja-prosinca 2022.god.

Predsjednik:
Petar Župić, ing.v.r.