Odluka o dodjeli stipendija studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2009./2010. g.
18. prosinca 2009.
Prijam za predstavnike Ragbi kluba “Sinj” i kluba “Tang soo do” Sinj
29. prosinca 2009.

Dana 21. prosinca 2009. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,00 sati održana je 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.

Dnevni red:
1. Prijedlog Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa kojeg za potrebe Grada realizira dječji vrtić «Čarobni pianino» Split,

2.
Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
3. P
rijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2010.-2012.,