Javni poziv “Dani Alke i Velike Gospe 2018. g.”
1. ožujka 2018.
I. KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SINJA
2. ožujka 2018.

U sklopu aktivnosti na uključivanju u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“, Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, donijela je Odluka o osnivanju Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za Grad Sinj, te imenovale članove koordinacijskog odbora. Navedeno, kao i Odluka o uključivanju u akciju, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sinja na 9.sjednici od 29.siječnja 2018. godine dostavljena je  Središnjem koordinacijskom odboru akcije “Gradovi i općine prijatelji djece”. Koordinacijski odbor Akcije za Grad Sinj izradit će Program projekta „Grad Sinj – prijatelj djece“ i podnijeti ga na usvajanje Gradskom vijeću Grada Sinja, te poduzimati i ostale zadaće i aktivnosti koje bi Gradu Sinju trebale omogućiti stjecanje statusa „Grad – prijatelj djece“.

Odluka o osnivanju Koordinacijskog odbora

Rješenje o imenovanju članova Koordinacijskog odbora