Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK, s tvrtkom „LAGERMAX ZAGREB“ d.o.o., Zagreb
13. rujna 2012.
Zaključen predugovor o kupoprodaji nekretnina na području GZK-Sinj s tvrtkom „SLANI INĆUNI“ d.o.o., Sinj
18. rujna 2012.
Grad Sinj je dobio analizu vode ( Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ), koja upućuje da se od strane nesavjesnih građana, otpadna voda iz kućanstava ( fekalna) spaja na oborinske kanale i ulijeva u prvi lateralni kanal. Iako u nadležnosti Grada Sinja nije bila obveza da se ista analizira, zbog utvrđivanja stvarnog stanja a pogotovo mogućeg utjecaja istog na zdravlje naših građana, istu smo naložili da se obavi.
 
O navedenim rezultatima službeno ćemo obavijestiti nadležni Područni ured, Sanitarne inspekcije u Sinju, ali i Sanitarnu inspekciju u Zagrebu, s prijedlogom da se poduzmu mjere sukladne zakonskim propisima. Također ćemo o navedenom upoznati i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, a vezano za zbrinjavanje otpadnih voda koje u sebi sadrže deterdžente, pesticide i druge za okoliš opasne tvari.

Službeni dokument možete preuzeti ovdje.