Natječaj za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi na području grada Sinja za 2013. godinu
14. listopada 2013.
Javni pozivi za utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Splitu i pet sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu
23. listopada 2013.

Grad Sinj nastoji osigurati svojim građanima rješavanje stambenog pitanja putem Programa poticane stanogradnje Grada Sinja. U tom smislu radi uvida u potrebe građana i boljeg planiranja Programa, provodi se Anketa o interesu građana za kupnju stana po ovom Programu. Odgovor građana pokazat će postoji li u našem gradu objektivna potreba i interes za daljnjom realizacijom Programa. Zato pozivamo sve zainteresirane za kupnju stana po ovom Programu, da ispune Anketni upitnik, te isti do 30. listopada 2013. godine dostave na adresu: Grad Sinj, Dragašev prolaz 24, poštom ili osobno u pisarnicu gradske uprave na istoj adresi s naznakom «Anketni upitnik za kupnju stana po Programu poticane stanogradnje Grada Sinja».
Posebno se ističe da ova Anketa nije podloga za konkretan odabir, odnosno izradu konkretne liste prioriteta.
Anketni obrazac može se preuzeti ispod ove objave ili u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, soba br. 47, svakog radnog dana u vremenu 8:00 – 15:00 sati.
Detaljnije informacije o Programu dostupne su na web stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama: http://www.apn.hr/ .

Anketni upitnik