STOŽER CZSDŽ
PRIOPĆENJE SCZ SDŽ 3.9.2021.
3. rujna 2021.
GRAD SINJ
Grad Sinj investira u škole na području Sinja
3. rujna 2021.
CESTA RADOŠIĆ

Grad Sinj poslao je zamolbu Županijskoj upravi za ceste Split d.o.o za asfaltiranje lokalne ceste LC 67033 odnosno cesta Radošić dionica od Joskana prema Macanima u dužini od cca 1100 metara.

Riječ je o asfaltiranju dionice ceste gdje su ranije izvođeni radovi proširenja, ali nije postavljen završni asfaltni sloj.

Asfaltiranje cesta dogovoreno je na nedavnom sastanku s gradonačelnikom, a sve u cilju povećanja sigurnosti na navedenoj dionici.