Grad Sinj objavio je javna nadmetanja za:
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”
7. ožujka 2018.

Dana 26.11.2014.g., naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”. Rok za dostavu ponuda je 01. prosinca 2014. godine do 12 sati.

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju