Bagatelna nabava – za radove za Uređenje spomen obilježja Luka Erceg
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za Nabavu radova izgradnje nogostupa na dijelu ulice Put Pavića u Sinju
8. ožujka 2018.

Dana 15.09.2015.g., naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Cjelokupni stručni nadzor nad izvođenjem radova  izgradnje dječjeg vrtića u Turjacima.  Rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2015. godine do 12.30 sati.

Poziv za dostavu ponude, ponudbeni list i troškovnik