Bagatelna nabava – Nabava komunalne opreme: kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za Izradu Parcelacijskog elaborata područja bivše vojarne Ivaniš Nelipić (cca 4 ha) temeljem DPU i ID DPU sa evidentiranjem postojećih objekata (cca 10 objekata)
8. ožujka 2018.

Dana 31. srpnja 2015. godine, Grad Sinj u postupku bagatelne nabave, Nabava komunalne opreme – kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada  objavljenom na Službenoj stranici Grada Sinja 20.07.2015. godine,  donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude. Odluku o odabiru možete pogledati ispod ove objave

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude