Bagatelna nabava – usluga Izrade Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030.
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Nabava komunalne opreme – kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
8. ožujka 2018.

Dana 20. srpnja 2015. godine, naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Nabava komunalne opreme, kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada. Rok za dostavu ponuda je 30. srpnja 2015. godine do 13.00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju