Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 29/2016, za nabavu robe: nabava prijenosnih računala za potrebe rada Gradskih vijećnika radove, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru