Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Nabava radova preuređenja gradske tržnice „Peškarija
7. ožujka 2018.

Dana 08. svibnja 2015. godine, naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Nabava radova preuređenja gradske tržnice „Peškarija“. Rok za dostavu ponuda je 15. svibnja 2015. godine do 13.00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju