Bagatelna nabava – Arheološka istraživanja na lokalitetu kulturno-povijesne cjeline “Tvrđava Kamičak”
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – izrada Strategije razvoja Grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina.
7. ožujka 2018.

Dana 09.veljače 2015. godine, naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda, za predmet nabave: Nabava sadnica voćaka na području Grada Sinja u 2015. Rok za dostavu ponuda je 14.veljače 2015. godine. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik