Bagatelna nabava – usluga izrade Izvedbenog projekta sa svim troškovnicima za izgradnju IEC Sinjska alka
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 12/2017, za nabavu zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja u razdoblju IV.-VI. 2017.g, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru