Bagatelna nabava – nabava usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za zaposlenike Grada Sinja
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)
8. ožujka 2018.

Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 26. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, br. 1/2014), u postupku bagatelne nabave sukladno članku 7. Pravilnika, ev.broj. 37/2016, za nabavu zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja, donio je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru