Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa na dijelu Ulice Put Pavića u Sinju
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Izrada Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza
8. ožujka 2018.

Dana 12. veljače 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza.  Rok za dostavu ponuda je 23.  veljače 2016. godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Izjava o nekažnjavanju