Bagatelna nabava – Nabava komunalne opreme – kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – usluga Izrade Parcelacijskog elaborata područja bivše vojarne Ivaniš Nelipić (cca 4 ha) temeljem DPU i ID DPU sa evidentiranjem postojećih objekata (cca 10 objekata)
8. ožujka 2018.

Dana 31. kolovoza 2015. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 7. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade Parcelacijskog elaborata područja bivše vojarne Ivaniš Nelipić (cca 4 ha) temeljem DPU i ID DPU sa evidentiranjem postojećih objekata (cca 10 objekata).

Rok za dostavu ponuda je 04.rujna 2015. godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija

Izjava o nekažnjavanju