Bagatelna nabava – usluga Izrade Studije izvodljivosti za integrirani projekt kulturne baštine i razvoja turizma na području Grada Sinja
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – usluga Izrade Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030.
7. ožujka 2018.

Dana 16. lipnja 2015. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030. Rok za dostavu ponuda je 23. lipnja 2015. godine do 13:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Tehnička specifikacija

Izjava o nekažnjavanju