Bagatelna nabava – Cjelokupan stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje dječjeg vrtića u Turjacima
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa na dijelu Ulice Put Pavića u Sinju
8. ožujka 2018.

Dana 04. studenog 2015. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove izgradnje nogostupa na dijelu ulice Put Pavića u Sinju.

Rok za dostavu ponuda je 19. studenog 2015. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik radova

Izjava o nekažnjavanju