Bagatelna nabava – nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)
8. ožujka 2018.

Dana 06. travnja 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića).

Rok za dostavu ponuda je 18. travnja 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik radova

Izjava o nekažnjavanju