Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za isporuku robe – UNP za spremnike
8. ožujka 2018.
Gradsko kino Sinj d.o.o. – Bagatelna nabava, Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova dogradnje sustava grijanja i rashlade u Gradskom kinu u Sinju
8. ožujka 2018.

Dana 20. rujna 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu unutarnje opreme, didaktičke opreme i vanjske opreme za dječji vrtić u Turjacima.

Rok za dostavu ponuda je 30. rujna 2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:
Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik
Izjava-Prilog III
Izjava o nekažnjavanju
Nadopuna dokumentacije
Nadopuna dokumentacije 2.
Nadopuna dokumenacije 3.