Grad Sinj – Bagatelna nabava – Nabavu usluge ovlaštenog inženjera građevine u projektu „Sinj u sridu“
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – usluga izrade Izvedbenog projekta sa svim troškovnicima za izgradnju IEC Sinjska alka
8. ožujka 2018.

Dana 24. travnja 2017. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014), objavljuje poziv za dostavu ponuda za usluge ovlaštenog inženjera u projektu „Sinj u sridu“.
Rok za dostavu ponuda je 28. travnja 2017. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o nekažnjavanju

Prilog III_Izjava_jamstvo_dobro_izvršenje

Prilog IV_Izjava_tehnički_stručnjaci