Bagatelna nabava – nabava zaštitarskih usluga za potrebe Grada Sinja u razdoblju IV.-VI. 2017.g.
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima
8. ožujka 2018.

Dana 09.05.2017. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 10. st. 1. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave, ev.broj 04/2017 za uslugu ovlaštenog inženjera građevine u projektu „ Sinj u sridu“, koju možete preuzeti ispod ove objave.

Odluka o odabiru