Bagatelna nabava – radovi Izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – nabava usluga za obavljanje poslova platnog prometa Grada Sinja
8. ožujka 2018.

Dana 19. svibnja 2016. godine, Naručitelj Grad Sinj, temeljem čl. 12. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti (“Službeni glasnik Grada Sinja” br. 1/2014),  objavljuje poziv za dostavu ponuda za radove sanacije jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju.  Rok za dostavu ponuda je 27.  svibnja 2016. godine do 12:00 sati. Pozivaju se ponuditelji da u navedenom roku dostave svoje ponude.

Dokumentacija za preuzimanje:

Poziv za dostavu ponude
Ponudbeni list
Troškovnik građevinsko-zanatskih radova
Izmjena troškovnika građevinsko-zanatskih radova
Troškovnik – Elektro instalaterski  radovi
Troškovnik vodovodnih i kanalizacijskih radova
Izjava o nekažnjavanju