Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za Nabavu radova izgradnje nogostupa na dijelu ulice Put Pavića u Sinju
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za Izradu Glavnog projekta proširenja, sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Mojanka“ – I. faza
8. ožujka 2018.

Dana 20.11.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za radove  Izgradnje nogostupa na dijelu Ulice Put Pavića u Sinju.

Odluku o odabiru možete preuzeti ovdje.