Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova izgradnje nogostupa u Čitluku (od područne škole do Matića)
8. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju jugoistočnog dijela hangara na aerodromu u Sinju
8. ožujka 2018.

Dana 19.04.2016. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za radove  Izgradnje nogostupa  u Čitluku (od područne škole do Matića).

Obavijest o odabiru možete preuzeti ovdje.