Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za Izradu Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030.
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Nabava komunalne opreme: kontejneri i komposteri za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada.
8. ožujka 2018.

Dana 07.07.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za uslugu Izrade Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030.

Dokument iz privitka