Javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u Projekt smještajnih kapaciteta za starije i nemoćne osobe unutar ex vojarne Ivaniša Nelipića u Sinju
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Poziv za dostavu ponuda za Izradu Programske studije razvoja zračnog pristaništa u Sinju za razdoblje 2015.-2030.
7. ožujka 2018.

Dana 01.06.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za uslugu Izrade Studije izvodljivosti za integrirani projekt kulturne baštine i razvoja turizma na području Grada Sinja.

Odluka o odabiru