Bagatelna nabava – izrada Strategije razvoja Grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina.
7. ožujka 2018.
Bagatelna nabava – Nabava radova preuređenja gradske tržnice „Peškarija“
7. ožujka 2018.

Dana 04.03.2015. g., Naručitelj Grad Sinj na temelju čl. 27. st. 2. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima grada Sinja objavljuje Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave za usluge odvjetničkog zastupanja Grada Sinja u sudskim postupcima.

Obavijest o odabiru